Kalender wedstrijden

2023

Januari
07
Zaterdag Prov. Kampioenschap 10m Snelvuur & Standaard Luchtpistool Zwevegem
14 Zaterdag Prov. Kampioenschap 10m Luchtkarabijn & Luchtpistool opgelegd Leieschutters
21 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Super Kaliber Derbyschutters
21 Zaterdag Prov. Kampioenschap 50m 40 schot staand Derbyschutters
21 Zaterdag Prov. Kampioenschap 50m 40 schot staand opgelegd Derbyschutters
21 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Pompactie Roeselare
21 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Sporting Rifle Staand Roeselare
28 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m 30 schot Fix Buffalo’s  Zottegem
28 Zaterdag Prov. Kampioenschap 10m Zimmer Buffalo’s  Zottegem
29 Zondag Prijsuitreiking Gent
Februari
04 Zaterdag Prov. Kampioenschap 10m Luchtpistool Kon. Vrijschutters Geraadsbergen
05 Zondag Prov. Kampioenschap 10m Luchtkarabijn Kon. Vrijschutters Geraadsbergen
11 Zaterdag Prov. Kampioenschap 100m Liggend & 100 Liggend Standaard The Cody Gent
18 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Standaard Pistool Bayard S.C.
25 Zaterdag Prov. Kampioenschap Ordonnante Geweer Royal Cody Gent
Maart
04 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Sportpistool Kon. Vrijschutters Geraadsbergen
12 Zondag Prov. Kampioenschap 100m Benchrest Centerfire Zilverberg Kontich
18 Zaterdag Prov. Kampioenschap 3 houdingen 50m Zwevegem
25 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Snelvuur & Short (deel 1) Zwevegem
25 Zaterdag Prov. Kampioenschap Zwart Kruit Zwevegem
April
01 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Snelvuur Pistool & Short (deel 2) Zwevegem
01 Zaterdag Prov. Kampioenschap Benchrest Zwevegem
01 Zaterdag Prov. Kampioenschap 50m Vrij Pistool Derbyschutters
01 Zaterdag Prov. Kampioenschap 50m Vrij Pistool 30 schot opgelegd Derbyschutters
01 Zaterdag Prov. Kampioenschap Pinshooting Derbyschutters
15 Zaterdag Prov. Kampioenschap 50m Liggend  = Selectie BVV Zwevegem
16 Zondag Prov. Kampioenschap 300m Liggend Clermont
22 Zaterdag Prov. Kampioenschap 25m Zwaar Kaliber Bayard S.C.
29 Zaterdag Prov. Kampioenschap Leveraction / geen 30/30 Derbyschutters
Augustus
September
Oktober
November
December